preloader

ЕКСПЕРТИ НОМИНАЦІЇ “НАУКА”

Валерій Геєць

Директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України, професор, доктор економічних наук.

Ігор Манцуров

Директор Інституту системних статистичних досліджень, член-кореспондент НАН України. Міжнародний експерт з проблем розвитку національних економік та інституційних перетворень Міжнародної організації з міграції (МОМ), Міжнародної організації праці (МОП) та Організації Об'єднаних Націй — UNDP-UNOPS.

Мирослава Солдак

Учений секретар Інституту економіки промисловості НАН України, кандидат економічних наук.

Ніна Хумарова

Учений секретар Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник.

Андрій Коваленко

Учений секретар Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

Анатолій Колот

Проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Веста Малолітнева

Учений секретар Інституту економіко-правових досліджень НАН України, кандидат юридичних наук.

6

Валерій Геєць

6

Ігор Манцуров

6

Мирослава Солдак

6

Ніна Хумарова

6

Андрій Коваленко

6

Анатолій Колот

6

Веста Малолітнева

Номінанти "НАУКА"

7

Елла Лібанова

Дізнатися більше
7

Ольга Новікова

Дізнатися більше
7

Ольга Балакірєва

Дізнатися більше
7

Ольга Богомолець

Дізнатися більше
7

Наталія Кузнєцова

Дізнатися більше
7

Тетяна Єфименко

Дізнатися більше