preloader

АВТОРИЗАЦІЯ

УВІЙТИ ЧЕРЕЗ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ:

Голосування

Ірина Бекешкіна

Ірина Бекешкіна – соціолог, спеціаліст у галузі політичної соціології, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Кандидат філософських наук, закінчила філософський факультет Київського університету імені Т.Г. Шевченка.

Олена Макарова

Олена Макарова - член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, доктор економічних наук.

Нана Войтенко

Нана Войтенко – український нейробіолог, електрофізіолог, доктор біологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. З 2017 року – член Наукового комітету Національної ради України. Нана вивчає проблеми виникнення та поширення болю, а також має більше, ніж 100 наукових публікацій.

Юлія Мішура

Юлія Мішура – кандидат, доктор фізико-математичних наук, спеціальність Юлії - теорія ймовірностей і математична статистика. Також вона – головна редакторка журналу Modern Stochastics: Theory and Applications разом з професором К.Кубілюсом (Вільнюський університет), заступник головного редактора журналу Теорія ймовірностей і математична статистика, член редколегії журналів Statistics and Probability Letters, Applied Mathematics and Stochastics.

Лариса Антонюк

Лариса Антонюк - професор, доктор економічних наук, проректор з наукової роботи, директор інституту вищої освіти КНЕУ, головний редактор журналу "Knowledge and Performance Managment", журналу «Університетська освіта», який видається англійською мовою, та член наукової ради міжнародного журналу "Oeconomia Copernicana".

6

Ірина Бекешкіна

6

Олена Макарова

6

Нана Войтенко

6

Юлія Мішура

6

Лариса Антонюк

Експерти номінації "НАУКА"

image
Ігор Манцуров

Директор Інституту системних статистичних досліджень, член-кореспондент НАН України. Міжнародний експерт з проблем розвитку національних економік та інституційних перетворень Міжнародної організації з міграції (МОМ), Міжнародної організації праці (МОП) та Організації Об'єднаних Націй — UNDP-UNOPS.

image
Алла Ємець

Алла Ємець – клітинний біолог, генний інженер, член-кореспондент Національної академії наук України, професор, доктор біологічних наук, лауреатка державної премії України в галузі науки і техніки, завідувачка лабораторії клітинної біології та нанобіотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, авторка понад 400 наукових праць.

image
Олександра Антонюк

Олександра Антонюк – доктор фізико-математичних наук (математична фізика), заступник директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України.

image
Ольга Броварець

Ольга Броварець – наймолодший доктор наук в Україні. Вона – український біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Ольга – авторка більш, ніж 60 наукових праць, більшість з яких були опубліковані у найкращих наукових виданнях.

image
Елла Лібанова

Елла Марленівна — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений економіст України. Її називають головним демографом країни. З її ім’ям пов’язано становлення в Україні важливого наукового напрямку — дослідження людського розвитку, насамперед його соціально-демографічних аспектів. Академіка Еллу Лібанову нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Подякою Кабінету Міністрів України (2004), Орденом княгині Ольги III ступеня (2009), Орденом княгині Ольги II ступеня (2013). Переможниця номінації "Наука" минулого року.